กิจกรรมการนิเทศ

  • การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 21-24 ...
    ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:16 โดย ประทินทิพย์ พรไชยยา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »



เครื่องมือการนิเทศ

  • เรียนรู้ศตวรรษที่21.pdf   4125กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2558 21:59 โดย ประทินทิพย์ พรไชยยา (เวอร์ชัน 1)
  • เอกสารติดตามความก้าวหน้า ศต 21.pdf   4586กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2558 01:54 โดย ประทินทิพย์ พรไชยยา (เวอร์ชัน 1)
    ‎การนิเทศติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนในโครงการศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ 7 โมดูล ‎
  • นำเสนอศต 21.pptx   15915กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2558 01:50 โดย ประทินทิพย์ พรไชยยา (เวอร์ชัน 1)
    ‎นำเสนอรายละเอียดทักษะในศตวรรษที่ 21‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ


ปฏิทินนิเทศ