เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
นำเสนอรายละเอียดทักษะในศตวรรษที่ 21  15915 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:50 ประทินทิพย์ พรไชยยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 21:59 ประทินทิพย์ พรไชยยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การนิเทศติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนในโครงการศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ 7 โมดูล   4586 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:54 ประทินทิพย์ พรไชยยา
Comments